Harjoitus koostuu 12 kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä. Kurssit ovat:

 1. Kyberturvallisuuskurssi

Kyberturvallisuus on yksi turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään ylläpitämään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuutta. Tavoitteena on kehittää osallistujan tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja -maailmasta sekä kykyä tunnistaa omaan tietoverkkoon kohdistuvia uhkia sekä toimia niiden vähentämiseksi.

 1. Informaatiovaikuttamisen kurssi

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muotoihin, informaatiosotaan ja propagandalta suojautumiseen. Kurssilla päästään myös käymään kuvitteellista infosotaa harjoituksessa, joka avaa näkemään virallisen viestinnän vaikeuden huhujen, trollien ja resonaattoreiden hämmentäessä soppaa.

 1. Koira maamme turvana

Kurssilla tutustutaan virkakoirien historiaan ja nykytilanteeseen. Lisäksi kurssilainen tietää miten voi päästä koiraohjaajaksi ja mitä koiraohjaajalta vaaditaan työssään. Kurssin jälkeen kurssilainen tietää erilaisia vaihtoehtoja toimia koiran kanssa viranomaisten tukena ja ymmärtää eri viranomaisten virkakoirien käyttötarkoitukset.

 1. Auto & nainen

Tavoitteena on kehittää osallistujan ennakoimista liikenteessä ja antaa valmiuksia toimia ongelmatilanteissa auton kanssa. Antaa hyödyllisiä tietoja ja taitoja auton käsittelyyn sekä päivittäisessä käytössä että onnettomuustilanteissa. Harjoitellaan auton käsittelyä kurssilaisten kanssa.

 1. Jokanaisen selviytymispakki

Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiuksia selviytyä arjen häiriötilanteissa. Kurssilla harjoitellaan toimimista ensiapu- ja tulipalotilanteessa, sekä opitaan selviytymiskeinoja maastossa ja kohdattaessa fyysisiä tai henkisiä uhka- ja kriisitilanteita. Majoitus järjestetään kasarmilla ja maastossa telttamajoituksessa. Kurssille ovat etusijalla NASTA-harjoitukseen ensi kertaa osallistuvat.

 1. Selviytyminen maastossa

Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa ja selviytyä luonnossa. Kurssilla harjoitellaan soveltavia maastotaitoja tilapäisvälineitä käyttäen ja yöpymistä maastossa. Kurssi on tarkoitettu jatkokoulutukseksi perusmaastotaidot hallitseville. Edellyttää hyvää peruskuntoa.

 1. Makean toiminnan joukot kodissa ja maastossa

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat tuntevat millaisia tehtäviä kanttiinijoukkueessa on tarjolla ja mitä muita mahdollisuuksia sotilaskotitoiminta tarjoaa. Kurssiin sisällytetään hygieniaosaamistestin (hygieniapassi) suorittaminen, mikäli halukkaita on riittävästi.

 1. Etsintä ja maastoensiapu

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten viranomaiset toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa etsintätilanteissa sekä lisätä osallistujien tietoja eri maastoetsinnän menetelmistä ja yleisimmistä ensiaputilanteista maastossa. Kurssilla harjoitellaan myös suunnistusta ja liikkumista maastossa.

 1. Hattulan kunnan arkiturvallisuuskurssi (suljettu kurssi kunnan työntekijöille)

Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujan arjen turvallisuustaitoja ja toimintakykyä kriisitilanteissa työpaikalla. Kurssilla harjoitellaan toimimista ensiapu- ja tulipalotilanteessa, sekä opitaan selviytymiskeinoja kohdattaessa fyysisiä tai henkisiä uhka- ja kriisitilanteita. Majoitus järjestetään kasarmilla ja maastossa telttamajoituksessa.

 1. Vääpelikurssi

Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot vääpelinä toimimiseen. Kurssin jälkeen osallistuja pystyy toimimaan kurssilla vääpelin apulaisena ja myöhemmin vääpelinä. Kurssi tulee toimimaan organisaation apuna. Tavoitteena on oppia ymmärtämään vääpelin tehtävien laajuus ja tärkeys. Kurssi soveltuu henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet armeijaa.

 1. Kouluttajakoulutus

Kurssilla tutustutaan kouluttamisen perusteisiin ja tehdään käytännön harjoituksia. Osa-alueina ovat mm. koulutuksen suunnittelu, oppimismenetelmät, innostaminen, vuorovaikutus, esiintymistaidot, jännittämisen hallinta, oppitunnin pitäminen sekä näihin liittyvät harjoitteet. Kurssi on tarkoitettu oman toimialansa/aiheensa perusasiat osaaville (esimerkiksi turvallisuusala, ensiapu, maastotaidot, johtaminen jne.), joita kiinnostavat kouluttajatehtävät tai ovat sitoutuneita lähtemään kouluttajaksi.

 1. Johtajakoulutus

Kurssin tavoitteena on luoda kurssilaisille kokonaiskuva johtamisesta ja johtajuudesta asiantuntijoiden innostamana. Kurssi tarjoaa uusia näkökulmia ja toimintatapoja oman johtajuuden kehittämiseen ja analysoimiseen, sekä johdettavana olemiseen. Kurssilla motivoidaan jokaista kurssilaista löytämään ja luomaan oman johtamistyylinsä ja -ideologiansa, joiden varaan arkipäivän johtamistaidot rakentuvat. Kurssilla aiheena ovat myös viestintä ja vuorovaikutus.

 1. JohdaNASTA III (suljettu kurssi harjoituksen organisaatiolle)

Tavoitteena on kehittää osallistujan johtamis-, organisointi- ja huollon toteuttamisvalmiuksia sekä toteuttaa NASTA-harjoitus. Kurssille osallistuvat Leijona 2017 -harjoituksen johto, kurssinjohtajat, toimistopäälliköt sekä harjoituksen huollosta ja tiedotuksesta vastaavat henkilöt. Tarkoituksena on perehdyttää toimijat tehtäväänsä ja harjoituksen johtamiseen.