Kurssikuvaukset

Harjoitus koostuu seitsemästä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä. Kurssit ovat:

 1. Luonnonmuona – Evästä ehtimässä
  Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään luonnosta löytyviä aineksia tehokkaasti ja turvallisesti sekä tuntea keskeiset retkeilijän
  ruuanvalmistusmenetelmät.
 2. Makean toiminnan joukot maastossa – Munkkipilleet metässä
  Tavoitteena on kehittää osallistujien kanttiinitoimintaan, maastoleivontaan ja kahvinkeittoon liittyviä taitoja ja osaamista erityisesti tilapäisolosuhteissa.
 3. Selviytyminen maastossa – Rytteikössä rymytään
  Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen osaa liikkua ja yöpyä turvallisesti maastossa sekä tietää selviytymiskeinoja erilaisissa luonnonolosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan jokamiestaitoja, suunnistusta, ensiaputaitoja ja alkusammutusta. Kurssilla yövytään teltassa.
 4. Suomalainen nainen maanpuolustajana
  Kurssin päämääränä on antaa tietoja sotiemme ajan naisten kriisinsietokykyyn vaikuttaneista tekijöistä ja siirtää heidän henkistä perintöään nuoremmille sukupolville. Kurssilainen saa tietoa, miten suomalainen nainen on toiminut maanpuolustustehtävissä itsenäisyytemme aikana sekä mitä toiminta on tänä päivänä.
 5. Vesiturvallisuus – Oekeesti puatissa
  Tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta ja asennetta liikkua turvallisesti vesillä sekä toimia oikein hätätilanteessa. Kurssilla perehdytään vesillä liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan tilanteita myös käytännössä. Kurssin jälkeen kurssilainen tietää, mitä turvallisuusasioita pitää huomioida vesillä.
 6. Ilmapuolustus tutuksi – Muasta ilimaan ja takas
  Kurssin tavoitteena on opetella muodostamaan oma ajankohtainen näkemys Suomen turvallisuustilanteesta ja ilmapuolustusjärjestelmistä sekä tuntea ilmavoimien toimintaa. Osallistujilla on myös aiempaa paremmat valmiudet arjessa selviytymiseen ensiavussa, alkusammutuksessa ja oman sijaintinsa paikantamisessa.
 7. Arjen turvallisuustaitoja maahanmuuttajanaisille (avoin Suomen kansalaisuuden saaneille)
  Kurssin tavoitteena on opetella monipuolisesti erilaisia arjen turvallisuuteen liittyviä taitoja. Kurssilainen osaa toimia yleisimmissä arjen häiriötilanteissa ja tietää viranomaisten tehtävät sekä miten heihin otetaan yhteyttä.
 8. JohdaNASTA III (suljettu kurssi harjoituksen organisaatiolle)
  Tavoitteena on kehittää osallistujan johtamis-, organisointi- ja huollon toteuttamisvalmiuksia sekä toteuttaa NASTA-harjoitus. Kurssille osallistuvat Minnatar 2017 -harjoituksen johto, kurssinjohtajat, toimistopäälliköt sekä harjoituksen huollosta ja tiedotuksesta vastaavat henkilöt. Tarkoituksena on perehdyttää toimijat tehtäväänsä ja harjoituksen johtamiseen.