Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Hybridpåverkan – ur samhällets resistens- och försörjningsberedskapssynvinkel

 

Seminariet ger grundläggande kunskap av begreppet hybridpåverkan, dess metoder och historik samt genomgång förhandsuppgifter. Seminariet fokuserar på hur, från hybridpåverkans och försörjningsberedskapens synvinkel, säkerställa samhällets kritiska tjänster i störningssituationen och hur återhämta sig från denna. 

Seminariets målsättning är att deltagarna känner begreppet och metoderna om hybridpåverkning och hur man i Finland kan förbereda sig mot denna påverkning. Seminariet ger kunskap som envar deltagare kan använda i sitt dagliga arbete, i sina eventuella uppgifter i krisläge och som den gemene medborgaren. 

Målgruppen är 18 år fyllda finska medborgare som arbetar inom samhällskritiska organisationer eller företag; i statens, städers eller kommuners beredskaps- eller ICT-tjänster; inom lokalförsvaret i reserven eller försvarsutbildningen. 

Anmälning

Kursledare Kim Malmberg kim.malmberg@mpk.fi