Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

TIEDOTE 8.4.

KASVOMASKIEN OIKEA KÄYTTÖ JA VALMISTAMINEN POIKKEUSOLOISSA ON UUSI KANSALAISTAITO
-Järjestöt kannustavat toimimaan vastuullisesti.

Marttaliitto ry, Naisten Valmiusliitto ry ja Tekstiiliopettajaliitto TOL ry näkevät tärkeänä uusien kansalaistaitojen oppimisen ja käytön poikkeusoloissa. Omaan käyttöön valmistettu kasvomaski on osa varautumista, turvallisuutta ja omatoimista selviytymistä. Kansalaistaitojen opettelu poikkeusoloissa on myös osa kansalais- ja yhteisvastuuta. Kotitekoinen maski ei anna teollisesti valmistetun ja testatun hengityksensuojaimen vertaista suojaa, mutta auttaa arkipäivän suojautumisessa.

Järjestömme ovat saaneet viime aikoina runsaasti yhteydenottoja sekä kansalaisilta että yrittäjiltä mahdollisuudesta tehdä kotitalouksille kasvomaskeja. Marttaliitto, Naisten Valmiusliitto ja Tekstiiliopettajaliitto päättivät vastata tähän kansalaistarpeeseen selvittämällä viranomaisten antamat ohjeet ja vaatimukset kotona tehtäville kasvomaskeille.

– Yhteiskunta on elänyt viimeiset viikot koronavirustilanteen vuoksi poikkeustilassa ja järjestöt ovat toimineet viranomaisten, asiantuntijoiden ja ministeriöiden tukena kansalaisviestinnässä sekä tilannekuvan rakentamisessa ja raportoinnissa. Nyt haluamme kanavoida suuren auttamishalun ja tekemisen yhteiseen kotitalouksille valmistettavaan kasvomaskien ohjeistukseen. Maskien oikeanlainen käyttö ja viranomaisten ohjeistusten seuraaminen ovat tänään uusia kansalaistaitoja ja yhteisvastuuta, toteaa Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä käynnistettävästä kansanliikkeestä.

Valtakunnallisesti on uutisoitu tehdasvalmisteisten suojavaatteiden ja hengityssuojainten olevan vähissä ja että niitä käytetään ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Monilla ihmisillä on halun lisäksi osaamista auttamisessa. Kasvomaskien valmistaminen omaan käyttöön onnistuu kotoa löytyvistä materiaaleista.

– Tekstiiliopettajaliitolla on laaja ammattitaitoinen jäsenistö, jolla on valmiutta ja tahtoa sekä jakaa että ohjata kasvomaskin ompelua. Käsityön etäopetus ja kasvomaskien ompelu on työtä, joka oppilaiden on mahdollista toteuttaa kotona olevista materiaaleista ja työvälinein. Oman kasvomaskin ompeleminen tuo myös tunteen, että pystyy vaikuttamaan omaan turvallisuuteensa ja toimimaan olemassa olevassa pandemiatilanteessa, iloitsee Tekstiiliopettajaliiton puheenjohtaja ja kasvomaskin ohjeen valmistuksesta vastannut Minna Hankala-Vuorinen.

Suomalaiset naiset ovat aina olleet valmiita toimimaan ja tukemaan yhteiskunnan selviytymistä erilaisissa kriisitilanteissa. Ihmisten auttamishalu on pysynyt vahvana, vaikka uhkakuvat ovat muuttuneet. Kansalaisten on tärkeä osata monenlaisia turvallisuus- ja varautumistaitoja, selvitäkseen omatoimisesti poikkeusoloissa. Näitä kansalaistaitoja ovat mm. ensiapu- ja alkusammutustaidot sekä kotivarasta huolehtiminen.

– Tämä koronaviruspandemia ei todennäköisesti jää viimeiseksi, joten näitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessakin. Naisten Valmiusliiton tarkoitus on vahvistaa naisten varautumis- ja turvallisuusosaamista erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin. Kasvomaskin ompeleminen on yksi taito. Näissä poikkeusoloissa korostuvat myös informaatio- ja kyberturvallisuustaidot sekä henkinen kriisinkestävyys, toteaa pääsihteeri Kaarina Suhonen, Naisten Valmiusliitosta.

Kotitekoinen kasvomaski ei tarjoa täyttä suojaa käyttäjälleen koronavirukselta. Se voi suojata suoralta pisaratartunnalta, mutta sen tarkoitus on ensisijaisesti suojata muita mahdolliselta tartunnalta. Viranomaiset ovat ohjeistaneet ensisijaisesti välttämään turhaa kodin ulkopuolista liikkumista, korostamalla käsihygieniaa ja pitämään turvaväliä.

Kotitalouksien käyttöön tarkoitetun kasvomaskin käyttö- ja teko-ohjeet löytyvät 8.4 alkaen järjestöjen sivuilta.

Linkki ohjeeseen

Lisätietoja:
Marianne Heikkilä
Marttaliitto, pääsihteeri
0503751195
marianne.heikkila@martat.fi

Kaarina Suhonen
Naisten Valmiusliitto ry, pääsihteeri
040 561 1655
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi

Minna Hankala-Vuorinen
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, puheenjohtaja
050 3281058
puheenjohtaja@tekstiiliopettajaliitto.fi