Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Koronaturvallisuusohje kurssilaisille

1.10.2020

Naisten Valmiusliitto järjestää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja Puolustusvoimien tuella. Liitto on sitoutunut noudattamaan MPK:n, Puolustusvoimien sekä viranomaisten turvallisuusohjeita ja suosituksia. Kaikkien kursseille osallistuvien tulee sitoutua näiden ohjeiden noudattamiseen. Jos sinulla on kurssiturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huomioita, voit aina kääntyä oman kurssinjohtajasi puoleen.

Kurssikohtainen ohjeistus

Virustartuntojen määrässä on maantieteellisesti alueellisia eroja, mikä saattaa näkyä paikallisten viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden erilaisissa ohjeissa koulutuspaikkojen välillä. Tämän takia myös kurssien väliset toimintamallit saattavat hieman poiketa toisistaan.

Turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja ohjeet viestitään ennen kurssia osallistujille ja ohjeet käydään vielä yhdessä läpi kurssin aloitustoimissa. Kaikki koulutus toteutetaan tällä hetkellä erityisjärjestelyin. Kurssien toteutuksessa suositaan ulkona olemista ja osa kursseista toteutetaan osittain tai kokonaan verkko-opetuksena.

Etukäteen

Älä tule sairaana, edes lieväoireisena tai altistuneena harjoitukseen. Muuten vaarannat myös muiden turvallisuuden. Poisjääminen on tällaisessa tapauksessa vastuullinen, järkevä valinta.

Valtioneuvosto suosittelee välttämään matkustamista maihin, joissa tartuntariski on kohonnut. Lähiopetuksena järjestettävään koulutukseen ei saa tulla silloin, jos on oleskellut maissa, joihin Suomi on asettanut matkustusrajoitteet. Jos saavut Suomeen tällaisesta maasta, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Tänä aikana et ole tervetullut kursseillemme.  Matkustusrajoitteet eri maihin muuttuvat koko ajan, joten tilanne kannattaa jokaisen tarkistaa ennen ilmoittautumista.

Osallistujilta tullaan kysymään aikaisempaa enemmän lisätietoa jo ilmoittautumisvaiheessa. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi tehdä arvion voinnistaan omaolo -sivuston kautta. Peruutus sairastapauksessa ei aiheuta kustannuksia osallistujalle.

Jokainen osallistuu kurssille omalla vastuulla tiedostaen koronatilanteen. Jos kuulut THL:n määrittämään riskiryhmään, suosittelemme, että et tule lähiopetukseen. Lisätietoja riskiryhmistä.

Koronavilkku ja 112-sovellus

Asenna puhelimeen ”Koronavilkku” -sovellus ja pidä sitä päällä koko kurssin/harjoituksen ajan. Kts. https://koronavilkku.fi

Suosittelemme myös lataamaan 112-sovelluksen.

Kurssin aikana

Sisätiloissa toimiminen, turvavälit ja kasvomaskit

Kaikkia kontakteja varusmiehiin sekä varusmiehiä kouluttavaan henkilöstöön on vältettävä.

Harjoituksissa ei pidetä sisätiloissa yhteisluentoja ja -tilaisuuksia. Myös kurssien kohtaamisia pyritään välttämään porrastamalla toimintoja.

Sisätiloissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan tilan hyvästä tuuletuksesta ja noudatamme ennakkoon määriteltyä istumajärjestystä koko koulutustoiminnan ajan. Suositeltu turvaväli on yhdestä kahteen metriä. Turvaväliä on noudatettava kaikkialla, myös käytävillä tai aulatiloissa oleskeltaessa tai jonottaessa.

Kursseilla ei jaeta kasvomaskeja kurssilaisille, mutta oman kasvomaskin käyttöä suositellaan sisätiloissa. Koulutuksen järjestäjille huolehditaan riittävästi suojavarusteita koulutuksen ajaksi.

Käsi- ja yskimishygienia

Osallistujien tulee osaltaan huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Tiloihin saavuttaessa, tiloista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarvittaessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsidesiä on saatavilla järjestäjän toimesta.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, joka laitetaan käytön jälkeen heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään hihaan, mutta ei käsiin.

Pyydämme kaikkia kursseille tulevia katsomaan etukäteen tämän videon.

Majoitus ja yöpyminen

Koska yhteismajoitukseen liittyy kohonnut riski, kaikissa harjoituksissa ei järjestetä yöpymistä. Niillä, joilla järjestetään, majoitutaan mahdollisimman väljästi ja/tai teltoissa. Myös majoitustiloissa tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä huolehtia turvaväleistä.

Käymälät, peseytymis- ja saunatilat

Kursseille nimetään mahdollisuuksien mukaan kurssikohtaiset wc ja peseytymistilat. Maasto-olosuhteissa käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on saatavilla käsihuuhdetta. Käymälöissä tulee noudattaa erityisen hyvää käsihygieniaa.

Ruokailut

Kädet pestään vedellä ja saippualla tai desinfioidaan käsihuuhteella aina ennen ruokailua. Huomioi ruokailussakin turvavälit. Esimerkiksi pöydän ääressä istutaan joka toisella istuimella limittäin niin, että suoraan pöydän vastakkaisella puolella ei istu kukaan.

Jos sotilaskotiin annetaan lupa mennä, niin sinne mennään kursseittain turvavälit säilyttäen. Sotilaskotiautolla on väistettävä mahdollisia varusmiesosastoja.

Jos sinulla on oireita

Mikäli sinulla ilmenee yksikään koronavirusinfektion oireista kurssin alkaessa tai sen aikana, sinut ohjataan poistumaan kurssipaikalta. Tee koronaviruksen oirearvio Omaolo-palvelussa ja ota tämän jälkeen itse yhteyttä kotikuntasi terveydenhuoltoon.

Pyydä mukaasi kurssinjohtajan yhteystiedot.

Jos sinulla todetaan koronavirustartunta 14 vuorokauden sisällä kurssin päättymisestä, ota yhteyttä kurssinjohtajaan mahdollista tartuntaketjujen jäljitystä varten.

Lisätietoja

Kaarina Suhonen
pääsihteeri
Naisten Valmiusliitto ry
Puh. 040 561 1655
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi

 

Voit ladata tiedotteen pfd tiedostona tästä linkistä.