Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

6.12.2022

Muistamme, kunnioitamme ja kiitämme

Suomalaisten naisten halu ja kyky osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön on aina ollut vahvaa ja sotiemme aikana naisten panos yhteiskunnalle oli hyvin merkittävää.

Lottajärjestö oli aikanaan väkilukuun suhteutettuna maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja jäseniä järjestössä oli enimmillään noin 230 000. Sotavuosien 1939–1944 aikana lotat toimivat lukuisissa erityyppisissä maanpuolustusta tukevissa toimissa ja vapauttivat noin 25 000 miestä sotilaallisiin tehtäviin. Lotat muun muassa auttoivat haavoittuneita ja sairaita, muonittivat sotilaita ja evakkomatkalle joutuneita siviileitä, korjasivat ja valmistivat vaatteita. He työskentelivät kartanpiirtäjinä, puhelinvaihteissa, lennättimissä ja ilmavalvonnassa.

Sotilaskotijärjestö oli mukana sotatoimissa heti syksyn 1939 ylimääräisistä harjoituksista alkaen. Sotilaskotiyhdistykset lähettivät lahjapaketteja oman varuskuntansa perustamille joukko-osastoille sekä perustivat kenttäsotilaskoteja rintama-alueelle. Jatkosodan aikana Sotilaskotiliitto organisoi sotilaskotitoimintaa rintamalla. Rintamalla oli arviolta 1000 sotilaskotia ja n. 3000 luetteloitua sotilaskotisisarta, mahdollisesti enemmänkin. Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin, vuodesta 1918 yhtäjaksoisesti toiminut, vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustusjärjestö.

Itsenäisyyden aikana on perustettu useita vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä toimivia järjestöjä, joiden organisoimaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan osallistuu vuosittain suuri joukko naisia. Kuluneen vuoden aikana järjestöihin on tullut mukaan paljon uusia jäseniä. Naisten rooli kokonaisturvallisuuden edistäjinä on keskeinen ja nykyisessä maailmantilanteessa turvallisuusosaamisen merkitys on korostunut. Naisten Valmiusliiton vision mukaisesti naiset halutaan saada turvallisuuden eturiviin. Liiton strategisiin tavoitteisiin sisältyy, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja että naiset ovat selkeä osa turvallisuutta.

Sotiemme tapahtumat koskettavat ja pysyvät meidän suomalaisten muistissa yhä, omakohtaisina kokemuksina, suvun muistoina, koko kansan kollektiivisena muistona. Veteraaneja on joukossamme vielä noin 3000 henkilöä, veteraanien puolisoita ja leskiä noin 9000 ja sotaleskiä noin 20. Elossa olevia lottia on noin 900 ja pikkulottia noin 4000. Rintamasotilassisaria keskuudessamme on vielä 11.

Itsenäinen Suomi täyttää tänään 105 vuotta. Sotiemme sankarit ja sankarittaret säilyvät sydämissämme. Kiitos ja kunnia kaikille eri tehtävissä rintamalla ja kotirintamalla isänmaata puolustaneille ja palvelleille.

Me muistamme, me kunnioitamme, me kiitämme.

Naisten Valmiusliitto ry