Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Naisten Valmiusliiton turvallisuusseminaari lauantaina 19.10.

 

Iltapäivä alkaa Maanpuolustuskorkeakoulun TAHTO2-tutkimushankkeen tulosten esittelyllä.

• Maanpuolustussuhdetta on tutkittu tilastollisesti edustavalla noin 1600 vastaajan kyselyllä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.

• 18−74-vuotiaille suomalaisille kohdistetun kyselyn vastauksia on peilattu neljään ulottuvuuteen, jotka ovat asenne maanpuolustusta kohtaan, luottamus suorituskykyyn ja puolustuspolitiikkaan, toimijuus eli oma rooli maanpuolustuksessa ja osaaminen eli maanpuolustukselliset tiedot ja taidot. Tutkimusaineistoa on kerätty syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Seminaarissa kuullaan kyselyn tuloksia.

• Erityiskysymyksinä TAHTO2-tutkimushankkeessa on paneuduttu naisten maanpuolustussuhteeseen. Tutkija VTT Linda Hart on tehnyt osallistuvaa havainnointia Naisten Valmiusliiton järjestämissä valmius- ja turvallisuuskoulutuksissa ja haastatellut kursseille osallistuneita ja kurssien järjestämisessä mukana olleita naisia. Seminaarissa kuullaan Tahdon tyttäret -osatutkimuksen alustavia tuloksia.

Sisäministeri Maria Ohisalo pitää puheenvuoron ”mikä meitä uhkaa?” Tämän jälkeen asiantuntijoista koostuva paneeli jatkaa keskustelua aiheesta.

 

OHJELMA

12.00 – 13.00
Kahvitarjoilu 100:lle ensimmäiselle

13.00
Tilaisuuden avaus
Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund

13.10 – 13.40
Maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen -kansalaiskyselyn tuloksia
SM kapteeni Pasi Jalkanen, Puolustusvoimat

13.45 – 14.15
Tahdon tyttäret – tutkimus naisille suunnatusta valmius- ja turvallisuuskoulutuksesta Suomessa
VTT, tutkija Linda Hart, TAHTO2-hanke, Maanpuolustuskorkeakoulu

14.15
Tauko

14.30 – 14.45
Sisäministeri Maria Ohisalo puheenvuoro ”Mikä meitä uhkaa”?

Paneelikeskustelu sisäministerin alustamasta aiheesta, keskustelemassa:
– Marisanna Jarva, vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja
– Anne Holmlund, Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja
– Kaisa-Maria Tölli, tohtori, Bank of ideas ajatushautomo
– Heta Ravolainen-Rinne, asiamies, Naisten Valmiusliiton vapaaehtoisten kouluttaja
– Katri Liekkilä, erityisasiantuntija SM, KTM, Huoltovarmuuskeskus
– Mira Leinonen, pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Pelastustoimi ja varautuminen – vastuualue
– Kirsti Haimila, erityisasiantuntija, Puolustusministeriö, Viestintäyksikkö

Paneelikeskustelun juontaa yrittäjä Christina Forsgård

15.30
Tilaisuuden päätössanat
Naisten Valmiusliiton varapuheenjohtaja Heli Eräkorpi