Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

TIEDOTE 14.8.

Naisten Valmiusliitto huomioi koronavirustilanteen toiminnassaan

Naisten Valmiusliitto järjestää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja Puolustusvoimien tuella. Liitto on sitoutunut noudattamaan MPK:n, Puolustusvoimien sekä viranomaisten turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Kurssikohtainen ohjeistus

Virustartuntojen määrässä on maantieteellisesti alueellisia eroja, mikä saattaa näkyä paikallisten viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden erilaisissa ohjeissa koulutuspaikkojen välillä. Tämän takia myös kurssien väliset toimintamallit saattavat hieman poiketa toisistaan.

Turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja ohjeet viestitään ennen kurssia osallistujille ja ohjeet käydään vielä yhdessä läpi kurssin aloitustoimissa. Kaikki koulutus toteutetaan tällä hetkellä erityisjärjestelyin. Kurssien toteutuksessa suositaan ulkona olemista ja osa kursseista toteutetaan osittain tai kokonaan verkko-opetuksena.

Osallistumisen edellytykset

Lähiopetuksena järjestettävään koulutukseen ei saa tulla sairaana, oireisena, eikä silloin, jos on oleskellut maissa, joihin Suomi on asettanut matkustusrajoitteet. Matkustusrajoitteet eri maihin muuttuvat koko ajan, joten tilanne kannattaa jokaisen tarkistaa ennen ilmoittautumista.

Osallistujilta tullaan kysymään aikaisempaa enemmän lisätietoa jo ilmoittautumisvaiheessa. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi tehdä arvion voinnistaan omaolo -sivuston kautta. Peruutus sairastapauksessa ei aiheuta kustannuksia osallistujalle.

Jokainen osallistuu kurssille omalla vastuulla tiedostaen koronatilanteen. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kehotetaan miettimään osallistumisen tarpeellisuutta.

Käsi- ja yskimishygienia

Osallistujien tulee osaltaan huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Tiloihin saavuttaessa, tiloista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarvittaessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsidesiä on saatavilla järjestäjän toimesta.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, joka laitetaan käytön jälkeen heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään hihaan, mutta ei käsiin.

Pyydämme kaikkia kursseille tulevia katsomaan etukäteen tämän videon.

Sisätiloissa toimiminen, turvavälit ja kasvomaskit

Harjoituksissa ei pidetä sisätiloissa yhteisluentoja ja -tilaisuuksia. Myös kurssien kohtaamisia pyritään välttämään porrastamalla toimintoja.

Sisätiloissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan tilan hyvästä tuuletuksesta ja noudatamme ennakkoon määriteltyä istumajärjestystä koko koulutustoiminnan ajan. Suositeltu turvaväli on yhdestä kahteen metriä. Turvaväliä on noudatettava kaikkialla, myös käytävillä tai aulatiloissa oleskeltaessa tai jonottaessa.

Kursseilla ei jaeta kasvomaskeja kurssilaisille, mutta oman kasvomaskin käyttöä suositellaan lähikontakteissa. Koulutuksen järjestäjille huolehditaan riittävästi suojavarusteita koulutuksen ajaksi.

Sairastuminen kurssin aikana

Mikäli kurssilaiselle ilmenee koronavirusinfektion oireita, hänet ohjataan poistumaan välittömästi kurssipaikalta. Henkilö ohjataan hakeutumaan viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestiin.

Tilannetta seurataan

Liitossa seuraamme virustilanteen kehittymistä aktiivisesti ja olemme valmiina tarvittaviin lisätoimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Viestimme toiminnan järjestämiseen liittyvistä muutoksista aina tarpeen tullen. Voimassa oleva ohjeistus löytyy aina liiton kotisivuilta.

Lisätietoja
Kaarina Suhonen
Naisten Valmiusliitto ry, pääsihteeri
040 561 1655
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi

Katso myös MPK:n ohjeistus kursseille osallistujille