Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Naisten Valmiusliitto päivitti ilmettään

Naisten Valmiusliitto uudisti graafista ilmettään ja päivityksen koki etenkin liiton logo, jonka väritys muuttui liiton kantolipun mukaiseksi. Logon vanha muoto haluttiin säilyttää, jotta liiton tunnistettavuus logossa pysyisi ennallaan. Ilmeen päivityksen saivat myös niin asiakirjat, julisteet kuin esitteetkin.

Liitto pyrkii olemaan toiminnassaan sekä ekologinen että taloudellinen, ja uuden graafisen ilmeen mukaiset tuotteet ja materiaalit otetaan käyttöön sitä mukaa, kun vanhan ilmeen mukaiset tuotteet on käytetty loppuun.