Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Naisten Valmiusliitto ry oli mukana 17.7 SuomiAreenassa yhdessä Marttaliiton ja Sotilaskotiliiton kanssa järjestämällä keskustelutilaisuuden aiheesta ”Vapaaehtoiset arjen turvaajat”.

 

Porissa järjestettävän, Suomen suurimman yhteiskunnallisen keskustelutapahtuman SuomiAreenan (15.-19.7.2019) teema on tänä vuonna ”Osaaminen ja innovaatiot”.

Liiton jäsenjärjestöt tekevät eri tavoin arvokasta työtä kokonaisturvallisuuden edistämiseksi. Tämän työn tunnettuutta tulee kaikin mahdollisin tavoin edistää, joten osallistuminen SuomiAreenaan on liitolle luonteva paikka. Keskustelutilaisuudessa tuotiin näkyväksi järjestöjen roolia kansalaisten turvallisuus- ja varautumistaitojen lisäämiseksi. Koko yhteiskunnan turvallisuus rakentuu yksittäisten kansalaisten kykyyn selviytyä arjen häiriötilanteista. Kansalaisten tiedot ja taidot korostuvat entisestään kriisi- ja poikkeusoloissa, jolloin viranomaisten auttamisviiveet pitenevät.

Marttaliitto ja Sotilaskotiliitto ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten eri järjestöt tuottavat osaamista omille jäsenilleen ja sitä kautta yksilön valmiuksia toimia häiriö- ja poikkeusoloissa. Marttaliitto järjestää koulutusta arjen turvallisuustaitoihin mm. talousasioissa sekä ruuanvalmistuksen ja kotivaran osalta. Sotilaskotiliitto vastaavasti keskittyy työssään varusmiesten hyvinvoinnin ylläpitämiseen, mutta siihen liittyvä koulutus sotilaskotitoiminnassa antaa monia keskeisiä taitoja myös varautumiseen. Niitä ovat mm. hygieniaosaaminen, poikkeusolojen ruokahuolto ja elintarvikkeiden kuljetus.

Naisten Valmiusliiton osaaminen rakentuu siihen kuuluvien järjestöjen monipuolisesta ja vahvasta osaamisesta kokonaisturvallisuuden kentällä. Yhteistyön avulla saavutetaan sellaista koulutusta, jota kukaan muu ei pystyisi yksin tuottamaan.  Järjestöt pystyvät myös hyvin nopeasti vastaamaan kansalaisten turvallisuustarpeisiin joustavan rakenteensa vuoksi.

Järjestöjen koulutuksen tunnettavuuden eteen tulee tehdä kuitenkin edelleen työtä, sillä monet työnantajat eivät vielä osaa hyödyntää ja arvostaa parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöidensä omaehtoista kouluttautumista varautumis- ja turvallisuusasioissa. Järjestöjen koulutuksia voi jo nyt hyödyntää joidenkin opintojen hyväksiluvussa, mutta tätä mahdollisuutta tulisi laajentaa.

Keskustelussa olivat mukana Marttaliiton pääsihteeri Pirkko Haikkala, Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti, Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen sekä vapaaehtoiset toimijat Susanne Ranta-Kiiski (Marttaliitto) Maria Vesterinen (Sotilaskotiliitto) ja Riitta Heikkilä (Naisten Valmiusliitto). Tilaisuuden juontajana toimi Janne Rauhala (RMB Rock My Business Oy).

Lisätietoja järjestöistä: www.naistenvalmiusliitto.fi www.sotilaskotiliitto.fi www.martat.fi

Naisten Valmiusliiton koulutukset