Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

2.6.2023

Valtava vapaaehtoisten maanpuolustajien resurssi jää nyt hyödyntämättä: Suomeen on perustettava turvallisuuskoulutettujen henkilöiden rekisteri

Naisten Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävä Naisten Valmiusliitto ja koulutusta rahoittava Lotta Svärd Säätiö vetosivat hallitusneuvottelijoihin ehdottamalla, että Suomeen perustetaan turvallisuuskoulutettujen henkilöiden rekisteri. Rekisterin avulla tavoitettaisiin koulutetut vapaaehtoiset häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

”Asia on tärkeä erilaisiin kriisitilanteisiin varautumisen vuoksi, jotta kaikki parhaat osaajat voidaan varata sotilaallisten tehtävien ohella myös muihin kriisiajan tehtäviin varmistaen, ettei samaa henkilöä ole varattu useaan eri tehtävään”, sanoo Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell.

Naisten rooli maanpuolustustehtävissä on ollut merkittävä koko Suomen itsenäisyyden ajan.

”Itsenäisyyden alkuaikana naisten systemaattinen kouluttautuminen maanpuolustuksen tukitehtäviin mahdollisti sen, että naiset pystyivät ottamaan vastuun monista aseettomista maanpuolustustehtävistä sotavuosinamme 1939–1945. Näin kaikki asepalveluksen suorittaneet voitiin valjastaa puolustusvoimien palvelukseen”, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Lotta Svärd järjestö liitettiin osaksi liikekannallepanojärjestelmää vuonna 1927. Tämän myötä sotavuosien aikana ei-aseellisissa tehtävissä työskenteli lottakomennuksilla noin 95 000 naista ja kotirintamalla yli 100 000 naista.

”Näin jälkikäteen ymmärrämme, miten valtava merkitys itsenäisyytemme säilymisessä muun muassa Lotta Svärd järjestöllä on ollut. Lottajärjestön lakkautusmääräyksen myötä tämä naisten tekemä, aseeton työ maanpuolustuksemme hyväksi jäi vaille virallista asemaa. Tänäkin päivänä meillä on suuri joukko ei-reserviläisiä henkilöitä, joilla olisi sekä osaamista että halukkuutta toimia turvallisuutemme hyväksi kriisin kohdatessa”, jatkaa Nurminen.

Lotta Svärd-järjestön perinnön kantajina sekä Naisten Valmiusliitossa tämän päivän naisten aseettoman valmiuden kouluttautumisen äänenkannattajina toivotaan, että nyt laadittavassa hallitusohjelmassa huomioidaan tarve perustaa turvallisuuskoulutettujen henkilöiden rekisteri, jotta mahdollisen kriisin kohdatessa Suomella olisi valmius ottaa käyttöön vapaaehtoisesti kouluttautuneiden henkilöiden panos ja osaaminen osana maanpuolustusta.

Lisätietoja:

Anne Nurminen
toiminnanjohtaja, yliluutnantti evp.
Lotta Svärd Säätiö

Pia Lindell
pääsihteeri, kapteeni res.
Naisten Valmiusliitto