Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Turvallisuusseminaarissa kuultiin TAHTO2 -tutkimushankkeen tuloksia

VTT, tutkija Linda Hart Maanpuolustuskorkeakoulun TAHTO2-tutkimushankkeesta esitteli Tahdon tyttäret -osatutkimuksen alustavia tuloksia. Tahdon tyttäret on yhteiskuntatieteellinen tutkimus naisille suunnatuista Naisten Valmiusliiton organisoimista kursseista vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Hart on tehnyt osallistuvaa havainnointia neljässä NASTA-harjoituksessa vuosina 2018–2019 ja haastatellut harjoituksiin osallistuneita naisia (22 haastateltavaa).

Havainnoinnin ja haastattelujen perusteella on olemassa NASTA-yhteisö ja ”NASTA-kulttuuri”. Kurssit ovat olleet suosittuja jo pitkään. Koulutukset ja toiminta saattavat imaista mukaansa: monet ovat olleet toiminnassa mukana jo vuosia. Harjoituksissa nähdään NASTA-tuttuja ja opitaan uusia kansalaistaitoja.

Yhdenvertaisuus koetaan tärkeäksi ja sitä edistää yhtenäinen pukeutuminen eli kursseilla käytettävät maastopuvut. Muodossa liikkuminen, yhdessä marssiminen ja tiiviisti yhdessä oleminen varuskunta-alueella koko viikonlopun ajan vahvistaa ryhmäytymistä. Ohjelma ja sisältö koetaan mielekkääksi ja tiivistahtiseksi aikuisten vapaa-ajan toiminnaksi.

Haastatteluissa käsiteltiin muun muassa maanpuolustussuhteen ulottuvuuksia (asenteet, luottamus, toimijuus, osaaminen) Kososen, Puustisen ja Tallbergin Maanpuolustuskorkeakoulun TAHTO1-tutkimushankkeessa kehittämän mallin avulla.  Haastateltavat olivat halukkaita osallistumaan mieluisaan (kansalais)toimintaan, usein muun järjestöaktiivisuuden ohella. Maanpuolustussuuntautuneisuus tulee yleensä kotoa tai lähipiiristä. Viranomaiset kuten poliisi, pelastajat ja puolustusvoimat nauttivat korkeaa luottamusta, kuten myös suomalainen yhteiskunnan toimivat instituutiot, puhdas luonto ja tasa-arvoisuus.

Vapaaehtoistoiminta kuten koulutusten organisoimiseen osallistuminen tuo osallisuutta ja paikan yhteiskunnassa. Koulutuksiin osallistuminen vahvistaa kansalaistaitoja ja edistää pärjäämistä häiriötilanteessa, esimerkiksi selviämään sähkökatkoksen aikana. Mainintoja saivat myös moraalinen velvollisuus auttaa erilaisissa hätätilanteissa ja vapaaehtoistoiminnan palkitsevuus. Muutamat yli 50-vuotiaat naiset nostivat myös esiin sen, että olisivat halunneet suorittaa asepalveluksen, mutta se ei heille ollut aikanaan mahdollista. Esiin nousi myös motivoituneisuus järjestötoiminnan eri tehtäviin ja monet olivatkin mukana myös esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa.

Tutkimuksen tuloksista kirjoitetaan sekä tieteellisiä että yleistajuisia artikkeleita englanniksi ja suomeksi. TAHTO2-hanke jatkuu alkuvuoteen 2020.

Lisätietoja: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-tutkimusprojekti