Ajankohtaista

NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

7.3.2019 eduskunnan täysistunnossa hyväksyttiin ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”.

Uuden lain mukaan jatkossa MPK:n julkisena hallintotehtävinä ovat:

  1. järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja toimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta
  2. kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa
  3. ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
  4. kehittää tutustumistoiminnan kautta nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen

Naisten Valmiusliitto seuraa aktiivisesti lain jalkauttamista ja sen vaikutuksia koulutuksen toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa kurssien suunnittelussa.

Lain vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin kuluvan vuoden aikana. Tämän vuoden osalta jatketaan suunnitelmien mukaan.

Lisätietoa:

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=9739

https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/laki-vapaaehtoisesta-maanpuolustuksesta-hyvaksyttiin/