Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Liiton seminaarit

Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen turvallisuusseminaarin. Seminaarit ovat kaikille avoimia, ellei toisin ilmoiteta.