NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Järjestöt ovat tehneet töitä kasvomaskien käytön puolesta jo keväästä asti

30.10.2020

Kasvomaskikeskustelu on käynyt kuumana viime aikoina. Marttaliitolle, Naisten Valmiusliitolle ja Tekstiiliopettajaliitolle linja on ollut keväästä asti selvä, ja olemme kampanjoineet kasvomaskien käytön puolesta. Julkaisimme huhtikuussa ensimmäisen version kasvomaskien käyttö- ja ompeluohjeesta. Ohjetta on sittemmin täydennetty ja päivitetty, mutta perusviestimme on pysynyt samana; tehkää maskeja ja käyttäkää niitä turvallisesti.

Aloite kasvomaskien käyttö- ja ompeluohjeen laatimiseen tuli kansalaisilta. Maaliskuussa aloimme saada enenevissä määrin yhteydenottoja huolestuneilta yksityishenkilöiltä. Tuolloin uutisoitiin suojavarusteiden riittämättömyydestä ja ihmiset halusivat tietää, kuinka itse voisivat valmistaa kasvomaskeja. Osa kertoi soittaneensa jo moneen eri paikkaan, jonka jälkeen me olimme heille se viimeinen oljenkorsi.  Meiltä toivottiin apua ja neuvoja.

Yksityishenkilöiden lisäksi ompelualan pienyrittäjät halusivat auttaa yhteiskuntaa tekemällä kasvomaskeja tuotantoon, ja he olivat myös saaneet pyyntöjä kansalaisilta ommella suojavarusteita. Osa oli joutunut työttömäksi, mikä mahdollisti vapaana olevat laitteet kasvomaskien ompelemiseen. Oikeita ohjeita materiaaleista ja valmistuksesta ei kuitenkaan ollut alussa saatavilla.

Myös eri viranomaisten kanssa käytiin keskusteluja, ja yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa katsottiin asian edistäminen tarkoituksenmukaiseksi yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi.

Yhteistyö liittojen kesken mahdollisti kankaisten kasvomaskien ompelu- ja käyttöohjeen julkaisemisen kansalaisille huhtikuu alussa. Ohje sai näkyvyyttä myös mediassa, ja esimerkiksi Turun Sanomat julkaisi ohjeen kaavoineen printtilehdessä.

Pian julkaistiin myös kasvomaskin ompelemiseen, käyttöön ja huoltamiseen liittyvät videot sekä materiaalivertailutaulukko. Olemme myös järjestäneet ompelua opastavia livelähetyksiä sosiaalisessa mediassa. Ohjeistusten laatimisessa on käytetty viranomaisten ohjeita ja apua on saatu myös asiantuntijoilta. Selvää on myös koko ajan ollut, että ompelemisen lisäksi opastamme kansalaisia turvalliseen maskin käyttöön.

Kasvomaskien valmistamisesta, ohjeesta ja käytöstä viestittiin kevään ja kesän aikana kaikkien kolmen yhteistyötahon kanavissa. Syksyllä kampanjoinnissa siirryttiin uuteen vaiheeseen aloittamalla #Kasvomaskitalkoot-kampanja. Kampanjan tavoitteena on ehkäistä koronapandemian leviämistä kannustamalla ihmisiä tekemään kasvomaskeja ja käyttämään niitä oikein. Haluamme myös vahvistaa ihmisten turvallisuuden- ja hallinnantunnetta. Koronan leviämiseen sekä omaan ja toisten turvallisuuden voi vaikuttaa omilla toimilla.

Syksyllä osana kampanjaa toteutetaan myös kasvomaskityöpajoja ja kerätään kasvomaskeja vähävaraisille ja haavoittuvassa asemassa oleville Helsingissä. Yhteistyön mahdollistavat Helsingin kaupunki ja Helsingin kirjastot sekä Diakonissalaitos, joka jakaa lahjoitusmaskit niitä tarvitseville.

Kankaisten kasvomaskien ompelu- ja käyttöohje löytyy Marttaliiton, Naisten Valmiusliiton ja Tekstiiliopettajaliiton kotisivuilta. Ohje on ollut kaikkien vapaasti käytettävissä ja sille on ollut selvä tarve, sillä tähän mennessä ohjetta on katsottu liittojen sivuilla yli 500 000 kertaa.

Suvi Aksela
viestintä- ja järjestösihteeri, Naisten Valmiusliitto

Espoossa asuva kirjoittaja on toiminut Naisten Valmiusliiton viestintä- ja järjestösihteerinä pian kaksi vuotta ja opiskelee työn ohella turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulussa. Pakoon kaupungin hulinaa hän karkaa mökille Päijät-Hämeeseen aina kun vain mahdollista.