Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

-

NASTA-harjoitukset

Tule mukaan NASTA-harjoituksiin parantamaan arjen turvallisuustaitojasi!

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton organisoimia, naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina Puolustusvoimien tuella. Harjoitusten päämääränä on lisätä osallistujien arjen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä valmentaa naisia toimimaan erilaisissa johto- ja kouluttajatehtävissä.

NASTA-harjoitukset ovat erinomainen tilaisuus hankkia turvallisuustaitoja ja verkostoitua samanhenkisten naisten kanssa. Mukaan voi tulla ilman aiempaa osaamista, eikä osallistuminen edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä.

Vuosittain järjestetään kaksi suurta NASTA-harjoitusta ja vaihteleva määrä PikkuNASTA-harjoituksia. Harjoitukset sisältävät turvallisuuskursseja ja varautumiseen liittyviä kursseja. Kursseista osallistuja valitsee yhden. Harjoitukset kestävät perjantai aamupäivästä sunnuntai-iltapäivään. Naisten Valmiusliiton alueelliset toimijat, eli alueneuvottelukuntien aktiiviset vapaaehtoiset toteuttavat harjoitukset vuorollaan eri puolilla Suomea.

Suuressa NASTA-harjoituksessa on noin kymmenenen kurssia ja osallistujia  yhteensä noin 250-350. PikkuNASTA-harjoituksessa on kolme-viisi kurssia ja osallistujia yhteensä noin 100 – 150.

Naisten Valmiusliitto on järjestänyt vuosittain kaksi valtakunnallista naisten harjoitusta vuodesta 1998 alkaen. Ensimmäiset kaksi harjoitusta toteutettiin suoraan Puolustusvoimien tuella. Naisten Valmiusliiton liityttyä Maanpuolustuskoulutus ry:n (nykyisin Maanpuolutuskoulutusyhdistys) jäseneksi vuonna 1999 alettiin harjoitukset järjestää MPK:n kursseina.

Lue harjoitusten tunnelmista NASTA blogista

Lisätietoa tulevista NASTA- ja PikkuNASTA-valmiusharjoituksista löydät vasemmalla olevan valikon kautta.