Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

-

NASTA-harjoitukset

Tule mukaan NASTA-harjoituksiin parantamaan arjen turvallisuustaitojasi!

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton tilaamia ja organisoimia, valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina puolustusvoimien tuella. Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat toteuttavat harjoitukset vuorollaan eri puolilla Suomea. Harjoitukset on tarkoitettu suomalaisille naisille ja ne järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Kunkin harjoituksen tavoitteellinen vahvuus on noin 250-350 henkilöä. Harjoitukset eivät ole sotilaallisia. Harjoitukset alkavat perjantaina puolilta päivin ja päättyvät sunnuntaina iltapäivällä.

NASTA-harjoitusten päämääränä on lisätä osallistujien arjen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä valmentaa naisia toimimaan erilaisissa johto- ja kouluttajatehtävissä. NASTA-harjoitukset koostuvat useista koulutusaiheista (kursseista), joista osallistuja valitsee yhden. Kullakin kurssilla on omat kurssin aiheeseen liittyvät oppimistavoitteensa. Harjoituksiin sisältyy myös harjoituksen organisaation kurssi, JohdaNASTA, jossa on organisaatiolle tarkoitettua johtamiskoulutusta ja harjoituksen suunnittelua.

Naisten Valmiusliitto on järjestänyt vuosittain kaksi valtakunnallista naisten harjoitusta vuodesta 1998 alkaen. Ensimmäiset kaksi harjoitusta toteutettiin suoraan puolustusvoimien tuella. Naisten Valmiusliiton liityttyä Maanpuolustuskoulutus ry:n (nykyisin Maanpuolutuskoulutusyhdistys) jäseneksi vuonna 1999 alettiin harjoitukset järjestää MPK:n kursseina.

NASTA-harjoitukset ovat erinomainen tilaisuus hankkia turvallisuustaitoja ja verkostoitua samanhenkisten naisten kanssa. Mukaan voi tulla ilman taustatietoja eikä osallistuminen edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä.

Seuraa harjoitusten tunnelmia NASTA blogista