Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Kurssikuvaukset

Revontuli 2019 -harjoitus koostuu 10 kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä.

1. MSO Etsintä

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa toimia mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävissä eri maasto-olosuhteissa, erityisesti talvella. Kurssi mahdollistaa osallistumisen Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun etsintätoimintaan.

2. Henkinen kriisinkestävyys

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa koulutuksen jälkeen tunnistaa erilaisia yksilöllisiä tapoja käyttäytyä kriisissä sekä osaa ottaa käyttöön erilaisia vuorovaikutuskeinoja auttaakseen ja tukeakseen kohdatessaan kriisissä olevaa ihmistä. Kurssilla mietitään myös auttajan omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoistoimijana.

3. Johtamisen peruskurssi

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa arvioida omaa johtamiskäyttäytymistä ja tunnistaa omia kehittymistarpeita sekä ymmärtää johtamisen merkityksen ryhmän ja organisaation toiminnassa. Kurssilla harjoitellaan erilaisia johtamistilanteita.

4. Katuturvallisuus

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta tunnistaa ja ennakoida henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä, puolustaa itseään ja tunnistaa ihmisen käyttäytyminen pelon hetkellä sekä kriisin jälkeen. Osallistuja tuntee katuturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet.

5. Kyberturvallisuus

Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kyberturvallisuuden perusteita, osaavat joidenkin kodin tietoturvaan keskeisesti liittyvien teknisten laiteiden suojaamisen, ymmärtävät turvallisen toiminnan verkossa ja sosiaalisen median käytön periaatteet sekä tunnistavat niiden riskitekijöitä.

6. Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta tunnistaa ja ennakoida liikenteen riskitilanteita ja vastuullista toimintaa tieliikenteessä. Kurssin jälkeen osallistujalla on tarvittavat tiedot ja taidot puolustusvoimien B-ajoluvallisista ajoneuvoista. Kurssilaisille voidaan myöntää puolustusvoimien B-ajolupa.

7. Maastotaidot talvella

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa selvityä luonnon olosuhteissa myös talvella. Kurssilla harjoitellaan maastossa tarvittavia taitoja, kuten ruuanvalmistusta ja yöpymistä teltassa sekä suunnistusta. Lisäksi harjoitellaan maastossa tarvittavia ensiaputaitoja.

8. Moottorikelkan käyttö ja maastosuunnistus

Koulutuksen jälkeen opiskelija tietää moottorikelkkailijalta vaadittavia taitoja ja osaa arvioida omia kykyjään käyttää moottorikelkkaa turvallisesti erilaisissa luonnon olosuhteissa. Opiskelija osaa ottaa moottorikelkan käyttöön ja ajaa sillä normaaliolosuhteissa valmiilla reitillä sekä paikantaa sijaintinsa kartalla.

9. Selviytyminen sähköttä

Kurssin tavoiteena on kehittää osallistuja valmiutta varautua ennakolta sähkökatkoon niin, että hän osaa selviytyä sähkökatkon aikana omavaraisesti 72h. Osallistujat saavat tietoa sähkökatkoksen moninaisista vaikutuksista yhteiskunnan perusrakenteisiin ja oppivat henkilökohtaisen varautumisen perusteita pitempään kestävien sähkökatkosten varalle.

10. Tosielämän ensiapu

Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien käytännön ensiaputaitoja. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää yleiset periaatteet auttamistoiminnassa, osaa antaa hätäensiapua ja tehdä hätäilmoituksen. Kurssilainen osaa myös käyttää tilapäisvälineitä ensiaputilanteessa ja tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset.