Kurssikuvaukset

Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä.

1. Kouluttajakoulutus

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet kouluttajana toimimiseen ja kehittymiseen. Kurssin jälkeen jokainen tuntee kouluttamisen periaatteet ja kouluttajan tehtävät, sekä tietää miten koulutus suunnitellaan ja toteutetaan. Lisäksi opetellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää kouluttajan vastuut ja osaa toimia apukouluttajana tai kouluttajana Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla.

2. Viestintä

Kurssin tavoitteena on tutustua tiedottajan tehtäviin järjestöissä ja tapahtumissa sekä ymmärtää tiedottamisen perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa tiedottamiseen liittyvät haasteet ja tuntee tiedottamisen keskeiset viestintävälineet.

3. Maastotaidot

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan maastossa tarvittavia taitoja, kuten suunnistusta ja kartanlukutaitoa sekä yöpymistä teltassa. Lisäksi opetellaan maastossa tarvittavia ensiaputaitoja. Kurssin jälkeen osallistuja osaa varustautua oikein ja soveltaa oppimiaan taitoja liikkuessaan maastossa. Kurssi järjestetään ensikertalaisille.

4. Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa

Kurssin tavoitteena on oppia keinoja, miten toimia aggressiivisen henkilön uhatessa, sekä tunnistaa traumaattisen kriisin vaiheet. Tavoitteena on antaa tietoa turvallisesta liikkumisesta kotimaassa ja ulkomailla, sekä miten toimia väkivaltaisessa ääritilanteessa.

5. Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus

Kurssin tavoitteena on kerrata liikenneturvallisuutta ja -tieliikennelakia. Kurssilainen saa varmuutta ajoneuvolla ajoon erilaisissa olosuhteissa. Kurssilainen osaa toimia ajoneuvon rikkoutuessa tai liikenteessä tapahtuvassa onnettomuudessa. Kurssille osallistuminen vaatii voimassa olevan ajokortin ja Puolustusvoimien B-ajoluvan.

6. Turvallisesti vesillä

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia turvalliseen vesillä liikkumiseen, kurssilainen tuntee turvallisen vesillä toimimisen perusteita sekä ymmärtää vastuullisen vesillä liikkumisen tärkeyden ja hyvän veneilyn säännöt. Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvata keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vesistöllä liikuttaessa eri vuodenaikoina ja toimia oikein hätätilanteessa.

7. Kenttälääkintä

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien perusensiaputaitoja sekä soveltaa maastossa toteutettavan ensiavun osaamista. Kurssin jälkeen osallistuja osaa soveltaa keskeisiä toimintaperiaatteita yllättävissä ensiaputilanteissa ja luonnossa liikkuessa.

8. Suomalainen nainen maanpuolustajana

Kurssin tavoitteena on tutustua sotiemme aikana naisten kriisinkestokykyyn vaikuttaneisiin tekijöihin ja siirtää heidän henkistä perintöään nuoremmille sukupolville. Miten suomalainen nainen on toiminut maanpuolustustehtävissä itsenäisyytemme aikana ja mitä eri mahdollisuuksia naisilla on Suomessa osallistua kokonaismaanpuolustukseen nykypäivänä.

9. Kansainvälinen kriisinhallinta

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan kriisinhallinnan tavoitteet ja eri toimijoiden tehtävät. Kurssilla käsitellään kansainvälistä sotilaallista, siviili- ja järjestöjen toteuttamaa kriisinhallintaa. Tutustutaan rauhanturvaajien koulutukseen ja naisten mahdollisuuksia toimia eri tehtävissä. Kurssi sisältää toiminnallisen harjoituksen.

10. Selviytyminen sähköttä

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta varautua ennakolta sähkökatkoon niin, että hän osaa selviytyä sähkökatkon aikana omavaraisesti 72 h. Osallistujat saavat tietoa sähkökatkosten moninaisista vaikutuksista yhteiskunnan perusrakenteisiin ja oppivat henkilökohtaisen varautumisen perusteita pitempään kestävien sähkökatkosten varalle.