Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Pihlaja 2019 -harjoitus 20.–22.9.2019 Santahamina, Helsinki

  

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta, ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta tai minkään järjestön jäsenyyttä. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

NASTA-harjoituksen yleiset tavoitteet

 • Antaa osallistujille arjen turvallisuusvalmiuksia sekä varautumistaitoja
 • Harjoituttaa naisia toimimaan johto-, organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä

Kurssit 

Huom! Ilmoittautuminen NASTAPihlaja 2019-harjoitukseen on päättynyt.

Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Lisäksi on organisaatiolle tarkoitettu JohdaNASTA III -kurssi. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä. Katso kurssikuvaukset tämän sivun pääotsikon alta löytyvästä esitteestä.

Kurssit ovat:

Kouluttajakoulutus
Första hjälpen i det verkliga livet
Lapset kriisissä – kuinka kohdata ja tukea lasta?
Informaatiovaikuttaminen
Selviytyminen sähköttä
Turvallisesti vesillä
Arjen turvallisuus
Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
Kyberturvallisuus
Henkinen kriisinkestävyys

  Osallistumismaksu

  Osallistumismaksu (75 euroa) sisältää:

  • opetuksen ja opetusmateriaalin
  • muonituksen
  • majoituksen kasarmin tuvissa ja/tai teltoissa
  • varusteet

  Osallistumismaksu lähetetään sähköpostitse tai e-kirjeenä käytössä olevista yhteystiedoista riippuen kolme viikkoa ennen harjoitusta.

  Yleisiä ohjeita

  Harjoitukseen ilmoittautuneille lähetetään postitse noin kuukautta ennen harjoitusta harjoituskirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin mm. jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

  Harjoituskirjeen löydät TÄSTÄ

  Harjoituskirjeen ruotsinkielisen tiivistelmän löydät TÄSTÄ

  Ennen harjoitusta lähetetään sähköpostitse tai e-kirjeenä ilmoittautuneille maksuohjeet osallistumismaksun suorittamista varten. Osallistumisen peruuttaminen 21 päivää ennen harjoitusta ei aiheuta kustannuksia.

  Tilastotietolomake ja palautelomake

  Tilastotietolomakkeen löydät TÄSTÄ

  Palautelomakkeen löydät TÄSTÄ