-

PikkuNASTA

PikkuNASTA-harjoitus on Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnan tilaama, organisoima ja markkinoima kurssikokonaisuus, joka toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina. Vapaaehtoiset naiset toimivat organisaation johdossa. Harjoitus sisältää vähintään kolme naisille suunnattua turvallisuus- ja varautumiskurssia, josta osallistuja valitsee yhden. PikkuNASTA-harjoituksia voidaan järjestää vuoden aikana useampia.

Vuoden 2018 PikkuNASTA-harjoitukset

Savotar 2018, 22.-23.9. Mikkeli

Ilmoittautuminen Savottareen alkaa 15.3.

  • Myrskyn silmässä
  • Erä- ja maastotaidot
  • Arjen turvallisuus

Fanni 2018, 5.-7.10. Oulu

Ilmoittautuminen Fanniin alkaa 6.8.

  • Arjen turvallisuus
  • Maastotaidot
  • Kyberturvallisuus
  • Erityiryhmien kurssi