Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

PikkuNASTA Fanni 2.-4.10. Taivalkoski

Harjoituksen kurssit ovat

Etsintä (Vapepa)
Joukkomuonitus maastossa
Mönkijä ja maastoajo kurssi
Selviytyminen maastossa
Suomalainen nainen maanpuolustajana