Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Oletko kiinnostunut maanpuolustuksesta?

Varusmieskoulutus on mahdollista myös naisille. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus toteutetaan kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Mitään sotilastehtäviä ei jaeta sukupuolen mukaan, vaan eri tehtäviin valitaan soveltuvuuden perusteella. Naisilla ja miehillä on näyttöjen perusteella yhtäläiset mahdollisuudet päästä aliupseerikurssille tai reserviupseerikurssille ja myöhemmin sotilasuralle. Palveluksen jälkeen naiset siirretään reserviin ja kutsutaan kertausharjoituksiin samoin perustein kuin miehetkin. Edellytyksenä asepalvelukselle on 18–29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Hakemukset lähetetään vuosittain 1.3. mennessä puolustusvoimien oman alueen aluetoimistoon.

Lue lisää puolustusvoimien esitteestä.