Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

-

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

Paikallinen valmiuskoulutus

Valtakunnallisten harjoitusten ohella voit kouluttautua myös omalla paikkakunnallasi. Valmiuskoulutusta järjestää koulutusorganisaatio Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), jonka jäsen Naisten Valmiusliitto on. Oman alueesi alueneuvottelukunta järjestää yhteistyössä MPK:n kanssa erilaisia kursseja. Varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU) järjestetään jatkuvasti ympäri Suomea eri pituisina kursseina. Koulutus on edullista ja pääasiassa kaikille avointa. Osallistuminen ei edellytä minkään järjestön jäsenyyttä. Tutustu MPK:n kurssitarjontaan.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) järjestää koulutusta vapaaehtoisille sekä yhteistoimintakoulutusta viranomaisille ja vapaaehtoisille. Peruskoulutusta järjestetään mm. pelastuspalvelussa, etsinnässä, viestitoiminnassa, ensihuollossa ja vedenalaisessa etsinnässä. Naisten Valmiusliitto on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa tukeva järjestö. Tutustu Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun.

Haluatko kanttiinijoukkoihin?

Sotilaskotitoiminta tukee asevelvollisten palvelusaikaista vapaa-ajanviihtyvyyttä. Yhdistysten jäsenet, sotilaskotisisaret, koulutetaan sotilaskotien ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Koulutuksen myötä he sitoutuvat yhdistystoimintaan ja antavat vapaaehtoisen työpanoksensa sotilaskotitoiminnalle valitsemissaan tehtävissä. Sotilaskotijärjestö on sitoutunut hoitamaan sotilaskotitoiminnan kaikissa olosuhteissa. Poikkeusolojen tehtäviin kouluttaudutaan ja harjaannutaan puolustusvoimien sotaharjoitusten yhteydessä toteutettavalla liikkuvalla sotilaskotitoiminnalla. Vuoden 2009 alusta alkaen koulutettuja sotilaskotisisaria voidaan sijoittaa kanttiinijoukkoihin osaksi puolustusvoimien sodan ajan huoltoa.

Lisätietoja: sotilaskotiliitto.fi