-

Kvinnornas Beredskapsförbund rf

Genom samarbete och förmånsbevakning förstärks kvinnornas beredskap att agera i vardagens risksituationer och undantagsförhållanden.

En grupp finländska organisationer, verksamma inom försvars- och trygghetsarbete, grundade i januari 1997 Kvinnornas Beredskapsförbund rf, med avsikt att värna om det gemensamma viktiga ändamålet – att den finska kvinnan både idag och i framtiden har en möjlighet att delta i uppgifter inom totalförsvaret samt möjlighet att upprätthålla och utveckla sina beredskapsfärdigheter.

Kvinnorna arbetar tillsammans för främjande av den finska familjens och samhällets trygghet och beredskapsförmåga i vardagen. Genom utbildning och informationsförmedling väcks kvinnornas intresse för vardagens trygghetsfärdigheter.