Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Liiton pääsihteeri

Kaarina Suhonen 2016–

Kaarina Suhonen aloitti Naisten Valmiusliiton pääsihteerinä 1.8.2016. Suhosella on pitkä kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, sillä hän on aloittanut harrastuksen vuonna 1993. Pääsihteeri katsoo, että naisten vapaaehtoinen turvallisuus- ja maanpuolustustyö on yhteiskunnan kannalta merkittävässä osassa.

– Naisilla on paljon osaamista ja halua osallistua aktiivisesti erilaisiin kokonaisturvallisuuden tehtäviin.  Yhteiskunnan tulisi huomioida nykyistä paremmin vapaaehtoisten resurssit ja mahdollisuudet toimia viranomaisten tukena. Toimintaympäristön muuttuessa kansalaisten tiedon ja kouluttautumisen tarve on selvästi kasvanut, toteaa pääsihteeri Kaarina Suhonen.

NASTA-harjoitukset tulivat Suhoselle tutuiksi vuodesta 1998 lähtien, ja harjoituksissa hän toiminut sekä kouluttajana että organisaation eri tehtävissä. Alueneuvottelukunnan toimintaan Suhonen perehtyi useamman vuoden ajan Hämeen alueneuvottelukunnassa sihteerin tehtävissä ja jäsenjärjestön edustajana. Lisäksi Suhonen on ollut mukana Naisten Valmiusliiton toiminnassa hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Aikaisemmat pääsihteerit

Lotta Mertsalmi 2005 – 2016
Marjatta Nykänen 1997 – 2005