Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Liiton puheenjohtaja

Anne Holmlund 2013–

Kansanedustajana vuodet 2002-2015 ja sisäasiainministerinä vuodet 2007–2011 toiminut Anne Holmlund jakaa Naisten Valmiusliiton arvot ja pyrkimykset.

– Turvallinen arki on jokaisen oikeus. Arjen turvallisuus rakentuu välittämisestä, yhteisöllisyydestä ja varmuudesta, että hädän hetkellä saa apua. Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monella tasolla ja monin eri tavoin. Naisjärjestöillä on tällä saralla paljon tehtävää, toteaa Holmlund.

Hänellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus erilaisista luottamustoimista kansallisella ja alueellisella tasolla. Hän on tehtävissään korostanut mm. alueellisen turvallisuussuunnittelun merkitystä sekä järjestöjen tärkeää roolia turvallisuustyössä. Holmlund on myös Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja ja valtakunnallisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen.