Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

-

Materiaalit

Tältä sivulta löytyy liiton ja NASTA-harjoituksen esitteet, Naisten Valmiusliiton logo sekä muuta materiaalia.

Käyttäjä vastaa siitä, että materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei materiaalin käyttö käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai muuttaa materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa materiaalin kokoa, mikäli materiaalin käyttö tätä edellyttää.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida tai käyttää luvattomasti. Naisten Valmiusliitto ry omistaa kaiken sivustolla julkaistun materiaalin (tekstien, kuvien, kuvitusten, videoiden) oikeudet, ellei toisin ole mainittu.