NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

9.3.2022

Turvallisuus- ja varautumiskoulutukset kiinnostavat

Ukrainassa ihmiset kokevat sodan kauhuja. Suomi tuomitsee yhdessä EU-maiden kanssa jyrkästi Venäjän toimet ja sodankäynnin sekä vaatii vihollisuuksien välitöntä lopettamista.

Vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ovat voimakkaita ja tavoiteltavia arvoja. Niiden puolesta Ukrainassa taistellaan. Olemme antaneet taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista apua Ukrainalle. Ukrainan asia on meidän asiamme ja yhteinen asiamme on Euroopan asia.

Ukrainan vakavasta tilanteessa johtuen ihmisten kiinnostus omasta, läheistensä ja Suomen turvallisuudesta on maassamme entisestään lisääntynyt. Halutaan lisää osaamista turvallisuuden varmistamisesta ja varautumisesta.

Yhteydenotot Naisten Valmiusliittoon ovat lisääntyneet valtavasti erityisesti viime viikkojen aikana. Myös nettisivuillamme käyneiden määrä on noussut tasaisesti.

Naisten Valmiusliitto tarjoaa monipuolista, kaikille naisille avointa koulutusta NASTA- ja PikkuNASTA -harjoituksissa. Julkaisemme niistä NASTA-uutiskirjettä. Tilaajamäärä oli noin 500, kahden viikon aikana tilaajamäärä on kolminkertaistuneet ja tilaajia on nyt jo noin tuhat viisisataa.

Ilmoittautuminen harjoituksiin on niin ikään lisääntynyt. Harjoituksiin on yleensä jonossa yhteensä noin sata naista, nyt NASTA Leijona 2022 harjoituksen kursseille jonottaa yli 500 naista. Valitettavasti lisäharjoitusten käynnistäminen vaatii paljon työtä, emmekä pysty uusia harjoituksia pikaisesti järjestämään. Vastaan tulevat myös rajalliset taloudelliset resurssit.

Käynnistämme kuitenkin pikaisella aikataululla NASTAisku-webinaareja eli kursseja verkossa. Aiheina ovat muun muassa 72 tunnin varautumissuositus, väestösuojelu, henkinen kriisinkestokyky (resilienssi), medialukutaito, informaatiovaikuttaminen jne. Webinaarisarja käynnistyy huomenna torstaina 10.3. klo 18 teemalla ”Muutostilanteet ja niistä selviytyminen”.

Naisten Valmiusliittoon voi olla yhteydessä tai tutustua toimintamme nettisivuillamme www.naistenvalmiusliitto.fi. Välitämme tietoa myös jäsenjärjestöjen toiminnasta.

Erilaisista maanpuolustus-, turvallisuus- ja varautumiskoulutuksista saa lisää tietoa myös olemalla yhteydessä suoraan jäsenjärjestöihimme tai muihin maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöihin. Niihin tutustumalla huomaa, että tarjolla on monipuolista koulutusta ja toimintaa.

Naisten Valmiusliiton tavoite on pitkään ollut saada maahamme turvallisuuskoulutettujen naisten rekisteri. Siitä olisi hyötyä mm. poikkeusoloissa, mikäli tarvitaan lisää väkeä auttamaan.

Rekisterille antoi tukea viime syksynä myös puolustusvaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Ilkka Kanervan johtama maanpuolustusta käsittelevä parlamentaarinen ryhmä. Rekisteri tarvittaisiin ja vielä niin, että se kattaisi sekä naiset että miehet. Työ rekisterin saamiseksi jatkuu.

Naisten Valmiusliiton yksi tavoite myös on, että koulujen eri asteilla lapset ja nuoret saisivat turvallisuus- ja varautumistaitoja. Ne ovat tärkeitä kansalaistaitoja.  Niiden opetus pitäisi olla selkeästi opetussuunnitelmien perusteissa. Kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla opetettuna.

Pidetään yhdessä huolta Suomen ja suomalaisten kriisinkestävyydestä, itsestämme ja toisistamme huolta pitäen sekä varautuen viisaasti erilaisiin tilanteisiin.

Paula Risikko

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja, joka on toiminut mm sisäministerinä ja monissa muissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Lisää blogikirjoituksia löydät tästä linkistä.