-

Naisten Valmiusliiton alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton alueneuvottelukunnat, jotka ovat aluetason yhteistyöelimiä. Ne mukailevat vanhaa läänijakoa. Liiton 12 alueneuvottelukuntaa ovat Helsingin seutu, Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi, Lappi, Etelä-Savo, Oulu, Turku ja Pori, Uusimaa ja Vaasa. Alueneuvottelukunnat eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Ne koostuvat liiton jäsenjärjestöjen alue-, piiri- tai paikallistason yhdistysten edustajista ja kokoavat näin yhteen alueen keskeiset naistoimijat.

Alueneuvottelukuntien tarkoituksena on kartoittaa alueensa naisten koulutustarpeita ja suunnitella niiden toteutusta sekä herättää naisten kiinnostusta arjen turvallisuuteen liittyvän tietotaidon tarpeellisuudesta. Alueneuvottelunnat vahvistavat jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja toimivat yhteistyössä muiden kokonaisturvallisuutta edistävien toimijoiden kanssa.