Liitto


Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 100 000 naista. Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia ja lisätä naisten mahdollisuuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi.

Naiset turvallisuuden eturivissä

Naisten Valmiusliitto kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia sekä lisää naisten mahdollisuuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Naisten Valmiusliitto haluaa vahvistaa naisten maanpuolustustahtoa ja -suhdetta sekä lisätä ymmärrystä kokonaisturvallisuuden merkityksestä.

Vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen yhteistyöjärjestö on kymmenen naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevän järjestön yhteenliittymä. Näissä järjestöissä toimii yhteensä noin 100 000 naista. Yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa toteutetaan varautumis- ja turvallisuuskoulutusta, muita tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää. Jäsenjärjestöjen aluetoimijoista kootaan alueneuvottelukunnat, jotka huolehtivat kukin omalla alueellaan naisten koulutusmahdollisuuksien edistämisestä ja muusta toiminnasta. Alueneuvottelukuntia on yhteensä yksitoista.

Liiton päätoimintaa ovat NASTA ja PikkuNASTA-harjoitukset, joita alueneuvottelukunnat järjestävät vuorotellen eri puolilla Suomea. Lisäksi alueneuvottelukunnat järjestävät omilla alueillaan yksittäisiä kursseja. Sekä harjoitusten, että yksittäisten kurssien sisällöt valitaan liiton koulutusohjelmasta, joka sisältää yhteensä neljäkymmentä kurssia. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa, Puolustusvoimien tuella. Naisten Valmiusliiton järjestämä koulutus ei ole sisällöltään sotilaallista eikä osallistuminen edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä. Useimmille kursseille ei ole ennakkotieto tai -taitovaatimuksia. Toiminta on avointa kaikille naisille.

Arvomme

Naisten Valmiusliiton arvot ohjaavat toimintaamme ja valintojamme. Toivomme niiden näkyvän kaikessa, mitä teemme ja jokaiselle, jonka kohtaamme.

Voima – Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet ovat tuloksellisen toimintamme perusta.

Herkkyys – Pidämme rikkautena ja voimavarana jäsenjärjestöjemme monipuolista toimintaa, perinteitä, tavoitteita ja ainutkertaisuutta. Toimintamme perustuu jäsenjärjestöjen ja suomalaisten naisten tarpeisiin ja on rehellistä ja toista ihmistä arvostavaa.

Tahto – Isänmaanrakkaus (isänmaallisuus) on toimintamme vahva pohja. Toimintamme on päämäärätietoista ja jokainen toiminnassamme mukana oleva tietää tavoitteemme ja mitä ne edellyttävät. Vaikutamme aktiivisesti meille tärkeisiin asioihin.

Taito – Toimintamme perustuu asiantuntemukseen ja osaamiseen, joita kehitämme jatkuvasti. Toimintamme on johdonmukaista, avointa ja luotettavaa. Olemme toiminnassamme oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

Tekemisen riemu – Toimitamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa yhteenkuuluvaisuuden, onnistumisen ja ilon tunteita. Annamme tilaa uusille ajatuksille ja kannustamme kehittämään uutta. Uskallamme kukoistaa työssämme.