Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

-

Naiset turvallisuuden eturivissä

Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 11 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii lähes 150 000 naista.

Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei ole sotilaallista.

Naisten Valmiusliiton päätoimintaa ovat NASTA- ja PikkuNASTA-valmiusharjoitukset, joita toteutetaan eri puolilla Suomea. Liiton 12 alueneuvottelukuntaa vastaa alueellisesta toiminnasta. Liiton järjestämään koulutukseen osallistuminen ei edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä.

Visio

  • Naiset turvallisuuden eturivissä.

Strategiset tavoitteet

  • Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja naiset ovat selkeä osa turvallisuutta.

Arvot

  • Voima – Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet ovat tuloksellisen toimintamme perusta.
  • Herkkyys – Pidämme rikkautena ja voimavarana jäsenjärjestöjemme monipuolista toimintaa, perinteitä, tavoitteita ja ainutkertaisuutta. Toimintamme perustuu jäsenjärjestöjen ja suomalaisten naisten tarpeisiin ja on rehellistä ja toista ihmistä arvostavaa.
  • Tahto – Isänmaanrakkaus (isänmaallisuus) on toimintamme vahva pohja. Toimintamme on päämäärätietoista ja jokainen toiminnassamme mukana oleva tietää tavoitteemme ja mitä ne edellyttävät. Vaikutamme aktiivisesti meille tärkeisiin asioihin.
  • Taito – Toimintamme perustuu asiantuntemukseen ja osaamiseen, joita kehitämme jatkuvasti. Toimintamme on johdonmukaista, avointa ja luotettavaa. Olemme toiminnassamme oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.
  • Tekemisen riemu – Toimitamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa yhteenkuuluvaisuuden, onnistumisen ja ilon tunteita. Annamme tilaa uusille ajatuksille ja kannustamme kehittämään uutta. Uskallamme kukoistaa työssämme.

Kaiken varalta! – För säkerhets skull!