Liitto yhdistää!


Naisten Valmiusliitto on kymmenen naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevän järjestön yhteenliittymä. Näissä järjestöissä toimii yhteensä noin 100 000 naista.

Yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa järjestetään varautumis- ja turvallisuuskoulutusta, muita tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää.

Jäseneksi?

Naisten Valmiusliiton jäseneksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy.

Liitolla ei ole henkilöjäseniä, vaan Naisten Valmiusliittoon kuulutaan aina jäsenjärjestön kautta. Osa jäsenjärjestöistä on perinteisiä maanpuolustusjärjestöjä ja osa muuten kokonaisuusturvallisuuden kentällä toimivia. Näin ollen myös niiden toiminta poikkeaa toisistaan.

Voit olla suoraan yhteydessä sinua kiinnostaviin järjestöihin tai kysyä apua liitosta.

Jäsenjärjestön edustajaksi alueneuvottelukuntaan?

Naisten Valmiusliiton alueelliset toimijat, eli alueneuvottelukunnat, koostuvat liiton jäsenjärjestöjen alue-, piiri- tai paikallistason yhdistysten edustajista. Liittymällä jäseneksi johonkin jäsenjärjestöistä sinulla on myös mahdollisuus päästä oman järjestön edustajaksi alueneuvottelukuntaan. Lue lisää täältä.