Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Yhteistyökumppanit

Naisten Valmiusliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Maanpuolutuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).

Naisten Valmiusliitto ry:n tilaa ja organisoi naisille kohdennettuja turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen kursseja, jotka toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina puolustusvoimien tuella.

Naisten Valmiusliitto tukee omalla toiminnallaan Vapaaehtoista pelastuspalvelua ja on yksi sen jäsenjärjestöistä. Lisäksi Naisten Valmiusliitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsen.

KOVA-toimikunta on kotitalouksien omatoimisen varautumisen asiantuntija- ja kehittämisverkosto jossa Valmiusliitto on mukana.

Lue lisää yhteistyökumppaneista: