Harjoitukset


Vietä muistorikas viikonloppu Naisten Valmiusliiton NASTA- tai PikkuNASTA-harjoituksessa! Pääset kehittämään varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä tietojasi ja taitojasi yhdessä samanhenkisten naisten kanssa. Verkostoituminen, osaamisen vahvistuminen ja omiin valmiuksiin luottaminen lisäävät myös henkistä kriisinkestävyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Mikä NASTA-harjoitus?

Liiton vuoden päätapahtumia ovat naisille kohdennetut, yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa ja Puolustusvoimien tuella toteutetut NASTA- ja PikkuNASTA-harjoitukset, joiden tavoitteena on lisätä osallistujien turvallisuus- ja varautumistaitoja sekä tarjota naisille mahdollisuuksia harjoitella johtamis-, organisointi- ja kouluttajatehtäviä.

Harjoitus kestää perjantaista sunnuntaihin ja sisältävää erilaisia turvallisuus- ja varautumiskursseja, joista osallistuja valitsee viikonlopun ajaksi yhden. NASTA- ja PikkuNASTA -harjoitukset eroavat toisistaan lähinnä vain kurssien ja osallistujien määrällä: isossa NASTA-harjoituksessa on tarjolla noin kymmenen kurssia, kun taas PikkuNASTA-harjoituksessa kurssien määrä on noin viisi.

Harjoitusten tyyppinimi NASTA juontuu naiset-sanasta. Se kuvastaa nastaa, kivaa ilmapiiriä harjoituksissa ja tuottaa mielikuvan terävästä päämäärästä, joka harjoituksilla on. Kullakin harjoituksella on lisäksi oma nimi ja yleensä myös oma logo.

NASTA- ja PikkuNASTA-harjoitukset järjestetään pääsääntöisesti varuskunnissa. Harjoitukset eivät silti ole sotilaallisia, sillä kursseihin ei sisälly ampumista eikä harjoituksessa käytetä sotilaallisia arvomerkkejä. Sen sijaan sotilaallista maanpuolustusta tukevia tai sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja harjoitukset saattavat sisältää.

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät harjoituksia vuorotellen ympäri Suomea kulloisenkin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen piirin ja Puolustusvoimien paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu vuosittain kymmeniä vapaaehtoisia naisia. Keskimäärin vuosittain järjestetään kaksi isoa NASTA-harjoitusta ja kahdesta kolmeen PikkuNASTA-harjoitusta.