NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Naisten toimintamahdollisuuksien edistäminen

Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallisesti tunnustettu ja vaikuttamaan kykenevä naisten valmiuskouluttamisen sekä siihen liittyvien mahdollisuuksien asiantuntija. Naisten Valmiusliitto pyrkii toiminnallaan laajentamaan naisten mahdollisuuksia kouluttautua ja toimia vapaaehtoisen turvallisuustyön sekä maanpuolustuksen sektorilla.

Valmiuskoulutuksen toteutumisen valvominen

Naisten Valmiusliitto seuraa ja kehittää valmiuskoulutustarjontaa sekä osallistuu turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on, että naisille soveltuvaa laadukasta valmiuskoulutusta on riittävästi tarjolla eri puolilla Suomea.

Varaamisrekisterin tarpeellisuuden korostaminen

Häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tarvittavaa henkilöstöä varten perustettava valtakunnallinen varaamisrekisteri olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan yhtenäisen varautumisen edistämiseksi ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi. Keskeistä on eri hallinnonalojen poikkeusolojen tehtävien määrittely ja henkilöstötarpeiden tunnistaminen myös häiriötilanteissa. Vapaaehtoisesti kouluttautuneiden naisten kannalta on perusteltua, että osaamis- ja koulutustiedot olisivat rekisteröitynä yhteiseen tietokantaan. Tarvittavat valmiudet omaavat henkilöt voitaisiin henkilökohtaisen suostumuksen perusteella sijoittaa eri viranomaisten toimesta/hallinnoimiin poikkeusolojen tehtäviin.

Työnantajiin vaikuttaminen

Liitto näkee työnantajien positiivisen suhtautumisen edistämisen tärkeänä osana vapaaehtoisen turvallisuustyön ja maanpuolustuksen kehittämistä. Naisten tulisi saada työnantajan tuki valmiuskoulutukseen osallistumiselle palkallisen vapaan tai osallistumismaksun muodossa vähintään kerran vuodessa. Liitto pyrkii edistämään tätä kehitystä.

Strategia- ja lainvalmistelutyöhön osallistuminen

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistuu 1.1.2020. Naisten Valmiusliitto on osallistunut lain valmisteluun lausunnoin ja henkilökohtaisin tapaamisin korostaen naisten mahdollisuuksia kouluttautua varautumis- ja turvallisuustehtäviin sekä halutessaan toimia viranomaisten tukena häiriö- tai poikkeusoloissa.

Naisten Valmiusliitto osallistuu toimialansa strategia- ja lainvalmistelutyöhön antamalla aktiivisesti lausuntoja naisten valmiuskoulutukseen liittyen.