Etsintä


Vapaaehtoisella Pelastuspalvelulla eli Vapepalla oli vuonna 2023 365 etsintätehtävää. Etsintä-kurssi tehdäänkin vahvassa yhteistyössä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kanssa. Kurssin jälkeen kurssilainen osaa toimia mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävässä eri maasto-olosuhteissa osana Vapepan hälytystehtävää sekä osaa tehdä yhteenvedon etsinnän, ensiavun ja suunnistuksen perusteista.

Kurssi antaa tietoa siitä, miten viranomaiset toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa etsintätilanteissa, sekä lisää osallistujien tietoja eri maastoetsinnän menetelmistä ja yleisimmistä ensiaputilanteista maastossa.

Koulutus mahdollistaa liittymisen Vapepan toimintaan jäsenjärjestön hälytysryhmän kautta.

Kurssille voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet, luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet ja hyvän peruskunnon omaavat naiset.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.