Hätämajoitus


Voit valita tämän jatkotason koulutuksen, mikäli olet jo aiemmin osallistunut johonkin NASTA- tai PikkuNASTA-harjoitukseen.

Tämän jatkokurssin jälkeen osallistuja muistaa hätämajoituksen perustamiseen liittyvät toimet ja viranomaisten roolin. Hän ymmärtää, miten toimia häiriö- ja onnettomuustilanteessa vapaaehtoisena hätämajoituksen apuna viranomaisten johtamissa tilanteissa.

Kurssilla harjoitellaan evakuointitilanteeseen liittyvän hätämajoituksen perustamista isolle ihmismäärälle. Koulutuksessa käsitellään sekä tilojen käyttöönottoon majoitusta varten että evakuoitavien ohjausta. Kurssi antaa valmiuksia lähteä mukaan vapaaehtoisauttajaksi yllättävässä evakuointitilanteessa.

Kurssille voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet naiset.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.