Henkinen kriisinkestävyys


Miten toimit silloin, kun elämässä tulee vastaan hankaluuksia, kiirettä ja stressiä? Millainen on sinun paineensietokykysi?

Elämään kuuluvat vastoinkäymiset samalla tavalla kuin ilo ja onnelliset hetket. Hyvä uutinen on se, että omaa paineensietokykyään voi kehittää.
Henkisen kriisinkestävyyden kurssilla käydään läpi erilaisia yksilöllisiä käyttäytymistapoja kriisitilanteissa ja vuorovaikutuskeinoja, joiden avulla voi auttaa ja tukea kriisissä olevaa ihmistä. Kurssilla opitaan myös taitoja, jotka auttavat myös auttajaa itseään jaksamaan, sekä käsittelemään tapahtuneita kriisitilanteita jälkikäteen.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös Vapepan kanssa, jolloin se sisältää myös Vapepan Henkinen tuki -kurssin.

Kurssille voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet naiset. Huomioithan kuitenkin, että tämä kurssi ei sovellu akuuttia kriisiä läpikäyvälle henkilölle.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.