Henkinen tuki


Tämä yhden päivän pituinen kurssi keskittyy kriisiä käyvän ihmisen auttamiseen.
Kurssin jälkeen osallistuja muistaa, miten tunnistaa henkisen tuen tarpeen ja merkityksen. Hän osaa toimia auttajana ja muistaa myös auttajan oman hyvinvoinnin merkityksen auttamistyössä.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös Vapepan kanssa.

Opetus on teoriapainotteista, eikä ole fyysisesti vaativa. Henkisen vaativuuden vuoksi kurssin alaikäraja on 18 vuotta.
Huomioithan kuitenkin, että tämä kurssi ei sovellu akuuttia kriisiä läpikäyvälle henkilölle.
Kurssin kesto on 8 h.