JohdaNASTA-kurssit I-IV


Näille kursseille osallistuvat ne henkilöt, jotka on rekrytoitu toimimaan NASTA-harjoituksen organisaatiossa.

JohdaNASTA I (16 h) järjestetään noin ½ vuotta ennen harjoitusta, ja sen aikana tutustutaan, saadaan johtamisoppia ja ohjeita sekä lähdetään suunnittelemaan omaa toimintaa.
JohdaNASTA II (16 h) järjestetään noin 3-4 kk ennen harjoitusta, ja sen aikana viimeistellään esimerkiksi Puolustusvoimille lähetettävä tukipyyntö kurssien tarvitsemista varusteista.
JohdaNASTA III (24-32 h) on kurssi, joka perustetaan harjoituksen toteutuksen ajaksi.
JohdaNASTA IV (4 h) järjestetään harjoituksen jälkeen, ja sen aikana käydään läpi harjoituksesta tulleet palautteet.