Johtamisen peruskurssi


Kurssin tarkoitus on kehittää osallistujan itsetuntemusta. Kurssi auttaa tunnistamaan oman käyttäytymisen erityispiirteitä johtamiseen liittyen ja kehittämään itseään.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa johtamisen perusteita. Hän ymmärtää, miten tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja miten arvioida omaa johtamiskäyttäytymistään sekä johtamisen merkityksen ryhmän ja organisaation toiminnassa.

Kurssilla keskitytään ihmisten johtamiseen sekä viestintään ja vuorovaikutukseen johtamisen osana. Kurssilla käsitellään samat teoriaosiot kuin RESJ1 -kurssilla (eli reserviläisjohtajakurssilla).

Kurssin alaikäraja on 16 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.