Katuturvallisuus


Paras tapa suojautua väkivaltaiselta tilanteelta on poistua paikalta. Aina se ei ole mahdollista, joten on hyvä myös harjoitella väkivaltatilanteessa toimimista.

Tämän kurssin tarkoitus on lisätä osallistujien tietämystä henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja harjoittaa keinoja välttää yllättävät uhkaavat tilanteet ja puolustautua niissä tarvittaessa.

Kurssilla tutustutaan katuturvallisuuden haasteisiin ja varaudutaan kohtaamaan väkivaltainen henkilö. Kurssi sisältää toiminnallisia harjoitteita, mutta pääpaino on teoriaopetuksessa.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa katuturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja ymmärtää ottaa ne huomioon. Hän ymmärtää hyödyntää erilaisia irrottautumisia kiinnipitotilanteista ja suojautumiskeinoja väkivaltaisissa tilanteissa.

Kurssilla suoritetaan fyysisiä harjoitteita, joista selviää normaalin peruskunnon avulla. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.