Lentopelastajan perehdytyskurssi


Oletko kiinnostunut vapaaehtoisesta lentopelastustoiminnasta?

Tämän kurssin tarkoitus on perehdyttää osallistujat lentopelastustoimintaan. Kurssin jälkeen osallistuja muistaa Suomen lentopelastustoiminnan toimijat ja tehtävät, sekä ilmailun säädöksiin liittyviä keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat koulutettaviin laitteisiin ja lentopelastustoimintaan. Lisäksi kurssilainen muistaa lentopelastajalta vaadittavat tiedot ja taidot sekä tietää lentoturvallisuuden perusteita.

Kurssilla perehdytään erilaisiin mahdollisuuksiin käyttää ilmailuun liittyvää tekniikkaa hyödyksi vapaaehtoistyössä poliisin ja pelastustoimen tukena esimerkiksi etsintätehtävissä tai maastopalojen sammuttamiseen liittyen. Kurssilla saa myös ajankohtaista tietoa eri viranomaisten rooleista lentoturvallisuuden ylläpidossa sekä lentopelastusseuran toiminnasta. Lentopelastuksen toimintaa tutustutaan lentokoneen (LEKO), dronen (RPAS) ja/tai moottoroidun liitiminen (MOVA) näkökulmasta.

Kurssilla voi olla mahdollisuus myös päästä lentämään sääolosuhteet huomioiden. Tarkista aina järjestettävän kurssin tiedoista, onko lentäminen mahdollista kyseisessä kohteessa vai ei.

Kurssin sisällön on Naisten Valmiusliitolle laatinut Suomen Lentopelastusseura, jonka kanssa yhteistyössä kurssi myös järjestetään.

Kurssin alaikäraja on 18 vuotta. Kurssille voi osallistua yhden kerran viiden vuoden aikana.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.