Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus


Jos olet kiinnostunut toimimisesta NASTA-harjoitusten kuljettajana, on tämä sinulle sopiva kurssi.

NASTA-harjoituksissa käytetään myös Puolustusvoimien ajokalustoa. Näitä ajoneuvoja saa kuljettaa vain, jos on käynyt erillisen kurssin aiheeseen liittyen. Lisäksi kurssilaisella täytyy olla vähintään B-luokan kortti, eikä hänellä saa olla vakavia ajo-oikeuteen vaikuttaneita/vaikuttavia rikkomuksia.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää ennakoida ja arvioida liikenteen riskitilanteita ja vastuullista toimintaa tieliikenteessä. Hän ymmärtää, miten käytetään puolustusvoimien B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja. Kurssin käytyään osallistuja pystyy toimimaan kuljettajana NASTA-harjoituksessa ja muussa koulutustapahtumassa, kun hänelle myönnetään Puolustusvoimien B-ajo-oikeus.

Kurssilla harjoitellaan ajoneuvon päivittäishuoltoa sekä toimintaa tyypillisimmissä liikenneonnettomuuksissa ja hätäensiavun antamista onnettomuuspaikalla. Kurssilla perehdytään ajoneuvonkäyttöön vaikuttaviin erityismääräyksiin sekä tutustutaan maastoajoneuvon käyttöön ja rakenteeseen sekä suoritetaan ajo-oikeuden myöntämiseen liittyvä ajoharjoittelu. Kurssiin kuuluu itsenäisesti suoritettava B-ajoluvan teoriakoulutus ennen harjoitusta.

Kurssin alaikäraja on 18 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h ja teoriaopintoihin ennen kurssia on hyvä varata noin 4 h.