Suomalainen nainen maanpuolustajana


Tämä kurssi vahvistaa maanpuolustusaatetta välittämällä tietoa naisten panoksesta maanpuolustuksen saralla sekä sotiemme aikana että nykypäivänä.

Kurssilla käsitellään suomalaisten naisten merkitystä sotiemme kotirintaman selkärankana ja rintamatehtävissä sekä naisten roolia sotien jälkeisessä yhteiskunnan jälleenrakennuksessa. Kurssilla perehdytään myös nykyajan vapaaehtoisen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa sotiemme aikana naisten kriisinkestokykyyn vaikuttaneita tekijöitä. Kurssilainen ymmärtää, miten kertoa vapaaehtoisen maanpuolustuksen naisnäkökulman historiasta nykypäivään ja miten siirtää menneiden sukupolvien perintöä eteenpäin. Kurssilainen ymmärtää, miten löytää erilaisia mahdollisuuksia osallistua kokonaisturvallisuuden tehtäviin.

Kurssin alaikäraja on 16 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.