Turvallisesti vesillä


Tällä kurssilla tutustutaan vesistöllä liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja. Kurssilla harjoitellaan veden varaan joutumista ja pelastautumista.

Kurssin tarkoituksena on kehittää osallistujan valmiutta ja asennetta turvalliseen liikkumiseen vesillä. Kurssin jälkeen osallistuja muistaa keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vesillä liikuttaessa eri vuodenaikoina. Hän ymmärtää omien tietojen ja taitojen merkityksen osana turvallisuutta sekä miten toimia oikein hätätilanteissa.

Osallistuminen edellyttää hyvää uimataitoa, joka mahdollistaa osallistumisen harjoitteisiin. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta. Kurssille voi osallistua yhden kerran viiden vuoden aikana.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.