Viestintä


Tällä kurssilla perehdytään viestintään tarkoituksena kehittää viestintätaitoja.

Kurssilla perehdytään viestinnän perusteisiin, painottuen sähköisen viestinnän eri osa-alueisiin. Kurssilla tehdään erilaisia käytännön harjoitteita, jotka hyödyntävät harjoituksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa viestinnän perusteita ja tunnistaa viestintään liittyviä haasteita. Hän ymmärtää, miten hyödyntää keskeisiä viestintävälineitä ja -kanavia eri kohderyhmien tavoittamiseksi.

Osallistujilta edellytetään omaa tietokonetta. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.

Kurssin alaikäraja on 18 vuotta.
Kurssin kesto on vähintään 16 h.