Henkinen kriisinkestävyys


Tällä kurssilla opetellaan työkaluja elämän haasteista selviämiseen.

Kurssi
27.9.–29.9.2024
08:00–16:00
Rissala, Siilinjärvi

Emme voi aina valita, mitä elämässä tapahtuu, mutta voimme harjoitella kriiseistä selviämistä.

Henkinen kriisinkestävyys -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Tarkoituksena on tutustuttaa kurssilaiset erilaisiin yksilöllisiin käyttäytymistapoihin kriiseissä ja vuorovaikutuskeinoihin, joiden avulla voi auttaa ja tukea kriisissä olevaa ihmistä.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja

  • muistaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja
  • ymmärtää, miten toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana
  • ymmärtää, miten analysoida kriisitilanteen jälkeen tapahtunutta.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.