Henkinen tuki


Miten voit tukea muita kriisitilanteessa? Miten huolehdit myös omasta jaksamisestasi?

Kurssi
12.10.–12.10.2024
08:00–18:00
Puolustusvoimien kurssikeskus, Tuusula

Miten tuetaan muita kriisitilanteessa?

Naisten Valmiusliiton Uudenmaan alueneuvottelukunnan ja MPK:n yhteinen naisten Henkinen tuki -kurssi on avoinna MPK:n koulutuskalenterissa.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat henkisen tuen merkitykseen ja tuen antamisen perusteisiin. 

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa, miten tunnistaa henkisen tuen tarpeen ja ymmärtää toimia auttajana. Hän ymmärtää auttajan oman hyvinvoinnin merkityksen auttamistyössä.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on avoinna 4.10.2024 saakka.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.