Turvallisesti vesillä


Ovatko pelastusliivit veneessäsi vai ylläsi? Miten toimit, jos joudut veden varaan?

Kurssi
27.9.–29.9.2024
08:00–16:00
Rissala, Siilinjärvi

Huviveneilyonnettomuuksissa menehtyi viime vuonna 34 henkilöä (Tieto.Traficom) – 34 henkilöä liikaa. Tällä kurssilla opetellaan turvallista liikkumista niin järvellä kuin merelläkin.

Turvallisesti vesillä -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on kehittää osallistujan valmiutta ja asennetta turvalliseen liikkumiseen vesillä.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vesillä liikuttaessa eri vuodenaikoina. Hän ymmärtää omien tietojen ja taitojen merkityksen osana turvallisuutta. Hän ymmärtää toimia oikein hätätilanteissa.

Kurssilla tutustutaan vesistöllä liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja. Kurssilla harjoitellaan veden varaan joutumista ja pelastautumista.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.