NASTA-harjoitukset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. MPK, Puolustusvoimat, Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Vapepa, SPEK ja Kova-toimikunta.

Jäsenjärjestöt

Naisten Valmiusliiton muodostavat sen 10 jäsenjärjestöä. Nämä ovat naisten turvallisuus- ja kokonaismaanpuolustustyötä tekeviä ja tukevia valtakunnallisia rekisteröityjä yhdistyksiä. Liitolla ei ole henkilöjäseniä, sillä Naisten Valmiusliittoon kuulutaan aina jäsenjärjestön kautta. Liiton jäseneksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy.

Naisten Valmiusliiton alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton alueneuvottelukunnat, jotka koostuvat liiton jäsenjärjestöjen alue-, piiri- tai paikallistason yhdistysten edustajista. Liiton alueneuvottelukunnassa oman järjestön edustajana toimiminen on erinomainen mahdollisuus naisten turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen edistämiseen. Mikäli henkilö haluaa liittyä mukaan toimintaan, tulee hänen hakeutua jäsenjärjestön jäseneksi. Järjestöjen toimintaperiaatteet ja yhteystiedot löytyvät alla olevista linkeistä.

Naisten Valmiusliitto ry:n jäsenjärjestöt: